Privacy statement

Algemene Voorwaarden

Het Senzer Talentcenter is een platform voor werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Iedere werkzoekende in deze regio kan zich op deze website registreren om vervolgens in een persoonlijke omgeving te werken aan zijn/haar loopbaanontwikkeling.

Proclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Senzer zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Senzer garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Senzer wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze proclaimer. 

Privacybeleid
Vanaf het moment dat je gebruik maakt of gebruik gaat maken van de diensten van Senzer worden je gegevens inzichtelijk voor ons. Wanneer je je registreert op deze website, vragen we je een aantal gegevens in te vullen. Alle informatie die je ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend daarvoor gebruikt, waarvoor je ze doorgeeft. Deze gegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens gevolgd.

Cookies
Senzer kan gebruik maken van cookies met betrekking tot jouw bezoek aan deze website. Een cookie verzamelt informatie via de website en gebruikt deze om de website gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. Je kunt jouw browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt.

Copyright 
Senzer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Senzer of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.